ag街机电玩

AC/DC - 适配器

数据加载中

横向滑动 →
系列标题 功率(W) 输出电压(VDC) 输出电流(A) 封装形式 AC头 DC线 雷击 技术手册 样品申请
MC00505HE-NBSBA
5 4.7~5.3 1 插墙式 中规 带线 ± 4KV
-
-
MC00505HE-NBSBA 5 4.7~5.3 1 插墙式 中规 带线 ± 4KV
MC00505VE-NBSBA
5 4.75~5.25 1 插墙式 中规 带线 ± 4KV
-
-
MC00505VE-NBSBA 5 4.75~5.25 1 插墙式 中规 带线 ± 4KV
MC00505WE-NBNAA
5 4.9~5.4 1 插墙式 中规 USB ± 4KV
-
-
MC00505WE-NBNAA 5 4.9~5.4 1 插墙式 中规 USB ± 4KV
MC00512HE-NBSBA
5 11.4~12.6 0.5 插墙式 中规 带线 ± 4KV
-
-
MC00512HE-NBSBA 5 11.4~12.6 0.5 插墙式 中规 带线 ± 4KV
MC00512VE-NBSBA
5 11.4~12.6 0.5 插墙式 中规 带线 ± 4KV
-
-
MC00512VE-NBSBA 5 11.4~12.6 0.5 插墙式 中规 带线 ± 4KV
ME00505VE-NBSBA
5 4.7~5.3 1 插墙式 欧规 带线 ± 4KV
-
-
ME00505VE-NBSBA 5 4.7~5.3 1 插墙式 欧规 带线 ± 4KV
ME00505WE-NBNAA
5 4.9~5.4 1 插墙式 欧规 带线 ± 4KV
-
-
ME00505WE-NBNAA 5 4.9~5.4 1 插墙式 欧规 带线 ± 4KV
ME00512VE-NBSBA
5 11.4~12.6 0.5 插墙式 欧规 带线 ± 4KV
-
-
ME00512VE-NBSBA 5 11.4~12.6 0.5 插墙式 欧规 带线 ± 4KV
MA01212HE-NBSBA
12 11.4~12.6 1.25 插墙式 美规 带线 4KV
-
-
MA01212HE-NBSBA 12 11.4~12.6 1.25 插墙式 美规 带线 4KV
MC01205HE-NBSBA
12 4.75~5.25 2.5 插墙式 中规 带线 4KV
-
-
MC01205HE-NBSBA 12 4.75~5.25 2.5 插墙式 中规 带线 4KV
MC01212HE-NBSBA
12 11.4~12.6 1.25 插墙式 中规 带线 4KV
-
-
MC01212HE-NBSBA 12 11.4~12.6 1.25 插墙式 中规 带线 4KV
MC01215HE-NBSBA
12 14.25~15.75 1 插墙式 中规 带线 4KV
-
-
MC01215HE-NBSBA 12 14.25~15.75 1 插墙式 中规 带线 4KV
MC01224HE-NBSBA
12 22.8~25.2 0.6 插墙式 中规 带线 4KV
-
-
MC01224HE-NBSBA 12 22.8~25.2 0.6 插墙式 中规 带线 4KV
ME01205HE-NBSBA
12 4.75~5.25 2.5 插墙式 欧规 带线 4KV
-
-
ME01205HE-NBSBA 12 4.75~5.25 2.5 插墙式 欧规 带线 4KV
ME01212HE-NBSBA
12 11.4~12.6 1.25 插墙式 欧规 带线 4KV
-
-
ME01212HE-NBSBA 12 11.4~12.6 1.25 插墙式 欧规 带线 4KV
ME01805HE-NBSBA
18 4.75~5.25 3 插墙式 欧规 带线 6KV
-
-
ME01805HE-NBSBA 18 4.75~5.25 3 插墙式 欧规 带线 6KV
MY01805DE-NBSBA
18 4.5~5.5 3 桌面式 - 带线 6KV
-
-
MY01805DE-NBSBA 18 4.5~5.5 3 桌面式 - 带线 6KV
MY01812DE-NBSBA
18 11.4~12.6 1.5 桌面式 - 带线 6KV
-
-
MY01812DE-NBSBA 18 11.4~12.6 1.5 桌面式 - 带线 6KV
MY02412DE-NBSBA
24 11.4~12.6 2 桌面式 - 带线 4KV
-
-
MA02412HE-NBSBA
24 11.4~12.6 2 插墙式 美规 带线 4KV
-
-
MA02412HE-NBSBA 24 11.4~12.6 2 插墙式 美规 带线 4KV
MA02424HE-NBSBA
24 22.8~25.2 1 插墙式 美规 带线 4KV
-
-
MA02424HE-NBSBA 24 22.8~25.2 1 插墙式 美规 带线 4KV
MC02412HE-NBSBA
24 11.4~12.6 2 插墙式 中规 带线 4KV
-
-
MC02412HE-NBSBA 24 11.4~12.6 2 插墙式 中规 带线 4KV
MC02424HE-NBSBA
24 22.8~25.2 1 插墙式 中规 带线 4KV
-
-
MC02424HE-NBSBA 24 22.8~25.2 1 插墙式 中规 带线 4KV
ME02412HE-NBSBA
24 11.4~12.6 2 插墙式 欧规 带线 4KV
-
-
ME02412HE-NBSBA 24 11.4~12.6 2 插墙式 欧规 带线 4KV
ME02424HE-NBSBA
24 22.8~25.2 1 插墙式 欧规 带线 4KV
-
-
ME02424HE-NBSBA 24 22.8~25.2 1 插墙式 欧规 带线 4KV

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

  • 资料名称